Antwoord op vragen van het lid Wolbert over snoepautomaten in ziekenhuizen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1370 Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over snoepautomaten in ziekenhuizen (ingezonden 29 januari 2015). Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 26 februari 2015). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 1330 Vraag 1 He…