De verkoop van bedorven slavinken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03397 Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verkoop van bedorven slavinken (ingezonden 26 februari 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Slavinken van supermarkten verre van vers»?1 Vraag 2 Onderschrijft u de uitkomsten van het onderzoek van de Consumentenbond? Zo ja, wat gaat u doen met de uitkomsten van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet? Vraag 3 Kunt u aangeven welke controles ten aanzien van versheid en bacteriën de Nederlandse Voedsel…