De slechte ontvangst van TV West en TV Utrecht

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03403 Vragen van de leden Mohandis en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken over de slechte ontvangst van TV West en TV Utrecht (ingezonden 26 februari 2015). Vraag 1 Bent u op de hoogte van de berichten over de slechte ontvangst van TV West en TV Utrecht sinds het opnieuw instellen van de zenders vorige week? 1 Vraag 2 Deelt u de mening dat dit onwenselijk is, ook omdat de regionale zenders als rampenzender een…