Het sluiten van politiebureaus

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03400 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het sluiten van politiebureaus (ingezonden 26 februari 2015). Vraag 1 Kunt u aangeven hoeveel locaties uit het overzicht huisvesting basisteams, nieuwe locaties zijn? Kunt u dit uitsplitsen naar teambureaus, tweede teambureaus, grote steunpunten en kleine steunpunten?1 2 Vraag 2 Kunt u per politie-eenheid een overzicht geven welke politiebureaus sluiten? Kunt u daarbij per locatie aangeven wat de functie van d…