Het maken van pasfoto’s op gemeentehuizen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03528 Vragen van de leden Bisschop (SGP) en Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het maken van pasfotoTMs op gemeentehuizen (ingezonden 27 februari 2015). Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht dat onder meer bij de stadsdeelkanto-ren in de gemeente Amsterdam pasfotoTMs voor identiteitsdocumenten kunnen worden gemaakt?1 Vraag 2 Weet u of er meer gemeenten zijn die een dergelijke faciliteit aanbieden of overwegen dit te doen? Vraag 3 Hoe v…