Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het uitbannen van plastic tassen, naar aanleiding van de brief die zij heeft toegezegd tijdens het AO Grondstoffen en afval op 16 oktober jl.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1396 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het uitbannen van plastic tassen, naar aanleiding van de brief die zij heeft toegezegd tijdens het AO Grondstoffen en afval op 16 oktober jl. (ingezonden 22 december 2014). Antwoord van Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 26 februari 2015). Zie ook Aanhangsel handelingen, vergaderjaar 2014Œ2…