Het aan de grond houden van Duitse NH90 helikopters door toedoen van technische gebreken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03260 Vragen van het lid Hachchi (D66) aan de Minister van Defensie over het aan de grond houden van Duitse NH90 helikopters door toedoen van technische gebreken (ingezonden 25 februari 2015). Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het artikel «Bundeswehr: Neuer Marinehub-schrauber darft nicht über Meer fliegen»?1 Vraag 2 Hebt u naar aanleiding van dit bericht contact gezocht met uw Duitse collega? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd? Vraag 3 Gelden de in het artikel genoemde beperk…