Het gebruik van CO2 voor het vergassen van veldmuizen in Friesland

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03270 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het gebruik van CO2 voor het vergassen van veldmuizen in Friesland (ingezonden 25 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de techniek om onder een sleepzeil veldmuizen te vergassen met CO2 en het voornemen hiermee muizen te bestrijden in Friesland?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat de methode conform de Europese biocidenrichtlijn niet mag worden ingezet voor de bestrijding van muizen? Zo nee, waarom…