Het faciliteren van assemblees van de Inter-Parlementaire Unie in de Europese Unie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03525 Vragen van de leden Ten Broeke en Dijkhoff (beiden VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het faciliteren van assemblees van de Inter-Parlementaire Unie in de Europese Unie (ingezonden 27 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met de Inter-Parlementaire Unie (IPU) en de doelstellingen van dit forum, onder meer gericht op interparlementaire diplomatie en het creëren van een politieke dialoog gericht op democratie, mensenrechten en de rule of law? Vraag 2 Bent u ervan op de hoogte…