Antwoord op vragen van de leden Hoogland en Marcouch over het bericht “Bomalarm op station Leiden door misverstand”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1347 Vragen van de leden Hoogland en Marcouch (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Bomalarm op station Leiden door misverstand» (ingezonden 30 januari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 24 februari 2015) Vraag 1 Kent u het bericht «B…