Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raak over de gemeente Dronten, die ‘vergat’ de premies voor de WAO en de WIA af te dragen voor haar personeel

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1341 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gemeente Dronten, die «vergat» de premies voor de WAO en de WIA af te dragen voor haar personeel (ingezonden 29 januari 2015). Mededeling van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 24 februari 2015). Vraag 1 Hoe is het mogelijk dat de gemeente Dronten jarenlang wettelijk verplicht…