Antwoord op vragen van het lid Smaling over het verkopen van statiegeldloze flessen van Coca Cola door de supermarkt Gekke Gerrit

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1353 Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het verkopen van statiegeldloze flessen Coca-Cola door de winkel «Gekke Gerrit» (ingezonden 18 december 2014). Antwoord van Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 25 februari 2015). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 1022 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht waarin de winkel «…