Antwoord op vragen van het lid Wolbert over de inkoop van wijkverpleegkundigen voor het sociale wijkteam

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1350 Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inkoop van wijkverpleegkundigen voor het sociale wijkteam (ingezonden 22 januari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 24 februari 2015) Vraag 1 Kent u het bericht «CZ weigert financiering wijkverpleegkundige»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 en 3 Hoe duidt u dat zorg…