Antwoord op vragen van de leden Van Veen en De Liefde naar aanleiding van het bericht ‘ICT-sector trekt weg’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1335 Vragen van de leden Van Veen en De Liefde (beiden VVD) aan de Minister van Economische Zaken over het artikel «ICT-sector trekt weg» (ingezonden 22 januari 2015). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 24 februari 2015) Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «ICT-sector trekt weg»? 1 Antwoord 1Ja. Vraag 2, 3 en 6 Kunt u aangeven in hoeverre de boodschap in het artikel «ICT-sector trekt weg» klopt …