Uitstel beantwoording vragen van het lid Helder over de uitlatingen van Guy Verhofstadt over een Europese CIA

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1389 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen van Guy Verhofstadt over een Europese CIA (ingezonden 30 januari 2015). Mededeling van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 25 februari 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Verhofstadt: we moeten toe naar een Europese CIA» en klopt het wat hierin vermeld wordt?1 Vraag 2 Bent u bereid om, net als de Britse …