Het onderzoek van ActiZ naar de inkoop wijkverpleging 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03275 Vragen van de leden Bruins Slot en Keijzer (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek van ActiZ naar de inkoop wijkverpleging 2015 (ingezonden 25 februari 2015). Vraag 1 Bent u op de hoogte van het ActiZ-onderzoek Inkoop Wijkverpleging 2015? Vraag 2 Wat vindt u ervan dat 73 van de 144 zorgorganisaties die aan het onderzoek hebben deelgenomen te maken hebben met een volumekorting van 15% of meer, en dat deze soms meer dan 40% bedraagt? Vraag 3 Ben…