Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Gesthuizen en Schouw over de tot nu toe verstrekte informatie over de omvang en aard van (legale) identiteitswisselingen en mogelijke fraude met reisdocumenten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1365 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Gesthuizen (SP) en Schouw (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de tot nu toe verstrekte informatie over de omvang en aard van (legale) identiteitswisselingen en mogelijke fraude met reisdocumenten (ingezonden 17 februari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) mede na…