De stijging van waterschapslasten ten gevolge van het hoogwaterbeschermingsprogramma

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03139 Vragen van de leden Hachchi en Schouw (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de stijging van waterschapslasten ten gevolge van het hoogwaterbeschermingsprogramma (ingezonden 24 februari 2015). Vraag 1 Herinnert u zich uw toezegging in het debat over de wijziging van de Waterwet van 5 april 2013 dat de verschuiving van kosten voor waterveilig- heid van het Rijk naar de waterschappen niet afgewenteld zou worden op de burger? Vraag 2 Hoe verhoudt die toezegging zich t…