Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over de uitspraken van de president van de Europese Investeringsbank (EIB), die twijfelt aan het realiteitsgehalte van projecten die zijn ingediend voor het Europese investeringsfonds EFSI

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1333 Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Financiën over de uitspraken van de president van de Europese Investeringsbank (EIB), die twijfelt aan het realiteitsgehalte van projecten die zijn ingediend voor het Europese investeringsfonds EFSI (ingezonden 30 januari 2015). Antwoord van Minister Dijsselbloem (Financiën) mede namens de Minister van Economische Zaken (ontvangen…