Antwoord op vragen van het lid Van Helvert over het station in Eijsden

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1348 Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het station in Eijsden (ingezonden 21 januari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 24 februari 2015) Vraag 1 Kent u de oproep die de provincie Limburg vorige week deed, om in overleg te treden over de bediening van het station in Eijsden?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Waarom is er v…