Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht dat de gemeente Amsterdam onwettige eisen heeft gesteld bij een huisvestingsaanvraag door een school voor bijzonder onderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1369 Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de gemeente Amsterdam onwettige eisen heeft gesteld bij een huisvestingsaanvraag door een school voor bijzonder onderwijs (ingezonden 3 februari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 25 februari 2015) Vraag 1 Bent u op de hoogte van het memo van …