Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Nederland financierde conferentie die Gezinssynode 2014 wilde beïnvloeden'

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1264 Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Nederland financierde conferentie die Gezinssynode 2014 wilde beïnvloeden» (ingezonden 3 februari 2015). Antwoord van Minister Bussenmaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 11 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Nederland financierde conferentie die Gezinssynode 2014 wilde beïnvl…