Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over de dreigende teloorgang van kleinschalige, specialistische opleidingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1263 Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de dreigende teloorgang van kleinschalige, specialistische opleidingen (ingezonden 28 januari 2015). Antwoord van Minister Bussenmaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 11 februari 2015). Vraag 1 Herinnert u zich de motie van het lid Van Meenen, waarin de regering wordt verzocht «gelijktijdig met de overgang va…