Antwoord op vragen van het lid Marcouch over het bericht dat de voorzitter van de politievakbond zijn vriendin via het ministerie van V&J aan een baan hielp

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1269 Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de voorzitter van de politievakbond zijn vriendin via het Ministerie van V&J aan een baan hielp (ingezonden 9 februari 2015). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 11 februari 2015). Vraag 1 Kent u het bericht: «Voorman politiebond ACP hielp vriendin aan baan via ministerie»?1 Antwoord 1J…