Antwoord op vragen van de leden Visser en Aukje de Vries over het bericht “Afsluitdijk gaat dicht”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1361 Vragen van de leden Visser en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over bericht «Afsluitdijk gaat dicht» (ingezonden 9 februari 2015). Antwoord van Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 25 februari 2015) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Afsluitdijk gaat dicht»?1 Klopt dit bericht? Antwoord 1Ja, daar ben ik mee bekend. Het bericht…