De mantelzorgboete

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03273 Vragen van de leden Keijzer, de Rouwe en Pieter Heerma (allen CDA) aan de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mantelzorgboete (ingezonden 25 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat AOWTMers kosten moeten delen met huisgenoten en dat de KBO-Brabant de overheid daarom oproept snel duidelijkheid te scheppen over mantelzorgboete bij mantelzorgwoning?1 Vraag 2 Kent u de landelijke regeling sinds 1 november 2014, waardoor…