Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over het onderzoeksrapport van Unie KBO ‘Ruim half miljoen senioren verloren voor internet’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1356 Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoeksrapport van Unie KBO «Ruim half miljoen senioren verloren voor internet» (ingezonden 30 januari 2015). Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen…