Uitstel beantwoording vragen van het lid Kooiman over het bericht dat de aanwas van gespecialiseerde agenten stokt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1388 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de aanwas van gespecialiseerde agenten stokt (ingezonden 3 februari 2015). Mededeling van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 25 februari 2015). Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht dat de aanwas van gespecialiseerde agenten stokt?1 Vraag 2 Kunt u per jaar aangeven hoeveel personen de afgelopen vij…