Antwoord op vragen van het lid Wolbert over communicatie aan burgers bij een mogelijke ebola-uitbraak

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 495 Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over communicatie aan burgers bij een mogelijke ebola-uitbraak (ingezonden 13 oktober 2014). Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 7 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Nederland maakt zestien miljoen vrij tegen ebola»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Kunt u zich voorstellen dat …