Antwoord op vragen van het lid Tony van Dijck over de naheffing door de EU

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 557 Vragen van het lid Tony van Dijck (PVV) aan de Minister van Financiën over de korting op de naheffing van de EU voor het Verenigd Koninkrijk (ingezonden 12 november 2014). Antwoord van Minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 14 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Britse Minister verdedigt claim halvering Britse naheffing EU»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 en 3 Deelt u de mening dat het krankzinnig…