Antwoord op vragen van het lid Van Bommel over vertegenwoordiging van Taiwan bij de Conference of Parties van het United Nations Framework Convention on Climate Change

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 543 Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over vertegenwoordiging van Taiwan bij de Conference of Parties van het United Nations Framework Convention on Climate Change (ingezonden 5 november 2014). Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 14 november 2014) Vraag 1 Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen dat «het positief (is) dat Taiwan zich betrokken to…