Problemen bij Fier Friesland met de budgetten specialistische functies

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20662 Vragen van de leden Siderius en Kooiman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie over problemen bij Fier Friesland met de budgetten specialistische functies (ingezonden 14 november 2014). Vraag 1 Wat is uw oordeel over het feit dat een landelijk gespecialiseerde organisatie Œ zoals Fier Œ nog steeds over een groot deel van haar budgetten en voorzieningen geen afspraken heeft kunnen maken voor 2015?1 Vraag 2 Hoe kom…