De afspraken tussen het voorgezetonderwijs en het basisonderwijs over verkapte toelatingstoetsen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20652 Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de afspraken tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs over verkapte toelatingstoetsen (ingezonden 14 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met de wijzigingen op de website van het samenwerkingsver- band De Waterlandse Overstap wat betreft het protocol «Waterlandse overstap» waarbij de IQ-test wordt gezien als vervanging van de centrale eindtoets?1 Vraag 2 Hoe beoordeelt u het feit…