Onoplosbare schulden

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20344 Vragen van de leden Yücel (PvdA) en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over onoplosbare schulden (ingezonden 12 november 2014). Vraag 1 Kent u het rapport «Onoplosbare schuldsituaties» van Nadja Jungmann, lector schulden van de Hogeschool Utrecht?1 Vraag 2 Wat zijn de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldsanering? Vraag 3 Welke criteria hanteren de meeste gemeenten voor schuldsanerin…