Het bericht dat Oeganda nieuwe anti-homowetgeving voorbereidt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20348 Vragen van de leden Servaes (PvdA) en Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Oeganda nieuwe anti-homowetgeving voorbereidt (ingezonden 12 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «Uganda planning new anti-gay law despite opposition»? 1 Vraag 2 Deelt u de opvatting dat het zeer onwenselijk is dat de Oegandese regering toch een nieuwe, nog striktere anti-homowetgeving wil gaan introduceren die «onnatuurlijk» gedrag wil verbieden en bestraffen? Vraag 3 …