Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat de spitsstrook zou werken als een boetefuik

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 567 Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de spitsstrook werkt als een boetefuik (ingezonden 8 oktober 2014). Antwoord van Minister Schultz van Haegen Œ Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu), mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 14 november 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 342. Vraag 1 Bent u be…