Uitstel beantwoording vragen van de leden Kerstens en Bouwmeester over beloningen bij zorgverzekeraars

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 519 Vragen van de leden Kerstens en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beloningen bij zorgverzekeraars (ingezonden 17 oktober 2014). Mededeling van Minister Plassterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 11 november 2014). Vraag 1 Is het waar dat «beloningen betaalbaar op termijn» (waaronder dus de pensi…