De misstanden bij de aanleg van de bouw- en infraprojecten voor het WK 2022 in Qatar

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20202 Vragen van de leden Servaes, Kerstens en Van Dekken (allen PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de misstanden bij de aanleg van de bouw- en infraprojecten voor het WK 2022 in Qatar (Ingezonden 11 november 2014). Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht dat er, ondanks een aantal verbeterin- gen, nog steeds veel misstanden zijn bij de aanleg van de bouw- en infraprojecten voor het WK 2022 in Qatar? 1 Vraag 2 Deelt u de mening dat het onverantwoord en onbegrijpelijk is dat …