De berichten “Mantelzorger niet in beeld” en “Mantelzorgers voelen zich soms zwaar belast”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20204 Vragen van het lid Krol (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn Sport over de berichten «Mantelzorger niet in beeld» en «Mantelzorgers voelen zich soms zwaar belast» (Ingezonden 11 november 2014). Vraag 1 Kent u de berichten «Mantelzorger niet in beeld»1 en «Mantelzorgers voelen zich soms zwaar belast»?2 Vraag 2 Wat is uw reactie op het bericht dat veel gemeenten mantelzorgers helemaal niet in beeld hebben? Vraag 3 Wat is uw reactie op het onderzoek va…