Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Schouw over de controle op Europese subsidies

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 560 Vragen van de leden Verhoeven en Schouw (beiden D66) aan de Ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de controle op Europese subsidies (ingezonden 7 oktober 2014). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 14 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Controles op EU-subsidi…