Het bericht 'UvA wil geesteswetenschappen radicaal omgooien’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20653 Vragen van het lid Rog (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «UvA wil geesteswetenschappen radicaal omgooien» (ingezonden 14 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «UvA wil geesteswetenschappen radicaal omgooien»?1 Vraag 2 Kunt u bevestigen dat de UvA (Universiteit van Amsterdam) financiële problemen heeft vanwege teruglopende studentenaantallen? Vraag 3 Kunt u tevens bevestigen dat, nadat in de afgelopen jaren de taal- en cultuurstudies Roemeens…