Het bericht dat mensen moeten solliciteren op een huurwoning

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20665 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat mensen moeten solliciteren op een huurwoning. (ingezonden 14 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met de motie van Leefbaar Capelle, VVD, D66 en fractie Saritas, en de reportage op Omroep Max?1 2 Vraag 2 Vindt u het wenselijk dat bewoners om een extra tegenprestatie of een sollicitatie, naast het betalen van huur, gevraagd kan worden om in aanmer- king te komen voor een sociale huurwoning? Vr…