Het bericht dat een zwaar gesubsidieerde elektrische auto bijna net zoveel fijnstof produceert als een benzinewagen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20570 Vragen van de leden Klever, Madlener en Tony van Dijck (allen PVV) aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Financiën over het bericht dat een zwaar gesubsidieerde elektrische auto bijna net zoveel fijnstof produceert als een benzinewagen (ingezonden 13 november 2014). Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht «Elektrische auto produceert bijna net zoveel fijnstof als benzinewagen»?1 Vraag 2 Bent u bereid om zo snel mogelijk te st…