Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het gebruik van de Quick Connect-koppeling

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 512 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het gebruik van de Quick Connect-koppeling (ingezonden 17 oktober 2014). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 10 november 2014). Vraag 1, 2 Kunt u zich voorstellen dat uw brief van 7 oktober de indruk achterlaat dat de Quick Connect-koppeling overal is vervangen door een schroefkoppeling? Kunt u bevestigen …