Antwoord op vragen van het lid Van Bommel over het bericht ‘UN envoy urges Turkey to allow Kurds to protect Syria’s Kobani’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 508 Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «UN envoy urges Turkey to allow Kurds to protect SyriaTMs Kobani» (ingezonden 14 oktober 2014). Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 10 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «UN envoy urges Turkey to allow Kurds to protect SyriaTMs Kobani»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2, 3 Is het waar dat Kobani «litera…