Antwoord op vragen van de leden Eijsink en Kerstens over het gebruik van PX-10 door Defensie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 516 Vragen van de leden Eijsink en Kerstens (beiden PvdA) aan de Minister van Defensie over het gebruik van PX-10 door Defensie (ingezonden 22 oktober 2014). Antwoord van Minister Hennis Œ Plasschaert (Defensie) (ontvangen 10 november 2014). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Een Vandaag van 20 oktober? 1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Hoe lang bent u al op de hoogte van de (mogelijk) schadelijke effecten voor d…