Antwoord op vragen van het lid Klever over het bericht dat de bouw van windmolenparken op zee de maatschappij 5 miljard euro schade oplevert

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 510 Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de bouw van windmolenparken op zee de maatschappij 5 miljard euro schade oplevert (ingezonden 7 oktober 2014). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 10 november 2014). Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht «5 miljard schade door windmolens»? 1 Antwoord 1In het bericht is een enkel getal uit een gedegen o…