De Isla raffinaderij in verhouding tot internationale milieuverdragen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z20573 Vragen van de leden Hachchi en Van Veldhoven (beiden D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Isla raffinaderij in verhouding tot internationale milieuverdragen (ingezonden 13 november 2014). Vraag 1 Hoe verhoudt de stellingname van de regering dat de milieuvervuiling en CO2-uitstoot van de Isla raffinaderij een puur Curaçaose aangelegenheid is, zich tot de internationale verplichtingen die in verdragen…