Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over de naheffing voor miljoenen belastingbetalers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 537 Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Financiën over de naheffing voor miljoenen belastingbetalers (ingezonden 3 november 2014). Antwoord van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 13 november 2014) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Onverwachte naheffing voor miljoenen belastingbetalers»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Waarom is er bijna een jaar lang niet ing…