Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over de lucratieve bijstand

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 558 Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Financiën over de lucratieve bijstand (ingezonden 3 oktober 2014). Antwoord van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 13 november 2014). Vraag 1 Kent u het artikel «Bijstandsmoeder kan zelfs meer dan 2.000 euro netto krijgen»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Erkent u dat in Nederland een absurde situatie is ontstaan waardoor ee…